Hỗ trợ trực tuyến

Xương Kiên

0901.375.836

Thanh Thúy

0902.381.922

Diệp Thúy

0963.231.030

ELEKTRIM

Elektrim là thương hiệu số 1 cung cấp cho ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ, ngoài ra thương hiệu còn được sự công nhận và tin tưởng của các ngành công nghiệp cao su, ngành công nghiệp cơ khí, nông nghiệp, chế biến xí măng, đặc biệt là trong một số các nhà sản xuất OEM.

 Hỗ trợ trực tuyến

Xương Kiên

0901.375.836

Thanh Thúy

0902.381.922

Diệp Thúy

0963.231.030